Er du interessert i å ta en master om effekter av skogbruk?

Vi søker masterstudenter som er interessert i å studere de langsiktige effektene av det moderne skogbruket på det biologiske mangfoldet i jord og død ved, og hvordan funksjonene disse små økosystemtjenerne utfører påvirker karbonlagringsprosessene.

Flere forskjellige temaer er aktuelle – f.eks. nedbrytning, plante-insekt interaksjoner, estimering av rotbiomasse, biodiversitet av sopp og insekter, genetisk diversitet, barkebiller etc

Som masterstudent hos oss vil du samarbeide med andre studenter, doktorgradsstipendiater og erfarne forskere. Forslag på masteroppgaver ved NMBU finner du her.

Suggestions for master thesis at NMBU! <- follow the link

Ønsker du å ta en master ved UiO? Ta kontakt med Håvard Kauserud, Inger Skrede eller Sundy Maurice.

Ønsker du å ta en master ved NMBU? Ta kontakt med Line Nybakken, Johan Asplund, Tone Birkemoe eller Anne Sverdrup-Thygeson.


Masterstudenter i prosjektet

Vilde Åvesland Torp

Masterstudent i økologi og evolusjon ved UiO. Opprinnelig fra Lyngdal. Hun har alltid hatt en fasinasjon for sammenhengene i naturen og menneskers påvirkning på den. Masteren hennes omhandler hvordan skogbruk påvirker det biologiske mangfoldet av sopp, gjennom å se på sporeprøver fra lufta.

Veiledere for Vilde Torp er Sundy Maurice, Håvard Kauserud, Inger Skrede og Eivind Kverme Ronold.

Celina Alexandria Kostich-Nilsen

Master student in ecology and evolution at UiO. American-Norwegian that has grown up in both countries and always had a passion for understanding the natural world around us. The focus of her master thesis is understanding the effects of forestry on fungal endophyte biodiversity by using the two EcoForest forest types.

Ingvild Skjelle Fimreite (25)

Ingvild er masterstudent i dyrebiologi ved NMBU, oppvaksen i Sogndal. Oppveksten bestod mykje av turar i skog og fjell, og interessa har etterkvart spissa seg mot insekt og økologi. Masteroppgåva i samarbeid med EcoForest handlar om rovinsekt og andre rovklasser som bit på sommarfugllarver i skog, med feltarbeid sommaren 2022.

Vegleiarane for Ingvild Skjelle Fimreite er Tone Birkemoe og Anne Sverdrup-Thygeson

Ragnhild Ranstorp Karlstad (24)

Ragnhild er masterstudent i økologi og naturforvaltning ved NMBU, og kommer fra Hobøl i Indre Østfold. Hun har alltid trivdes med å være ute i skog og mark, og har senere blitt spesielt opptatt av biomangfold og ivaretakelse av natur. Masteroppgaven vil undersøke eventuelle forskjeller i artsmangfoldet av biller mellom de to skogtypene i EcoForest-prosjektet, basert på feltarbeid sommeren 2022.

Veiledere for Ragnhild er Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe

Tidligere masterstudenter i prosjektet

Rebecca Biong (24)

Masterstudent i økologi ved NMBU, opprinnelig fra Hadeland. Har alltid vært veldig interessert i skogen, og betydningen den har både som habitat for mange arter og for oss mennesker. Skriver master i forbindelse med EcoForest med feltarbeid sommeren 2021. Fokus i masteroppgaven er å samle strøfall (nåler, blader ol.) fra trær og bakkevegetasjon, og se på hvordan dette bidrar til karbonlagring.  

Last ned Rebeccas masteroppgave «Long term effects of clearcutting on litterfall and understory vegetation in boreal spruce forests in Norway»

Veiledere for Rebecca er Line Nybakken og Johan Asplund

Geneva Lish

Geneva er masterstudent i økologi ved NMBU. Hun er opprinnelig fra New York City og ble interessert i biodiversitet og bevaring knyttet til skog da hun arbeidet som frivillig i Central Park. Geneva vil undersøke forskjeller i insekters artsmangfold og artsammensetning mellom de to skogtypene i EcoForest.

Last ned Genevas masteroppgave «Long-term effects of clear-cut forestry on beetle community diversity in boreal forests of southeastern Norway«

Veiledere for Geneva Lish er Tone Birkemoe og Anne Sverdrup-Thygeson

Oda Jørgensen

Oda er masterstudent i naturforvaltning ved NMBU, opprinnelig fra Haugesund. Hun har alltid vært en aktiv bruker av naturen og er særlig opptatt av å ta vare på skogen og biomangfoldet som finnes der. Fokus i masteroppgaven blir å sammenligne insekters artsmangfold og artssammensetning i de to ulike skogtypene i EcoForest prosjektet.

Last ned Odas masteroppgave «Arthropod biomass and
abundances in mature clear-cut
versus mature near-natural boreal
forests in southeastern Norway
«

Veiledere for Oda Jørgensen er Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe