Er du interessert i å ta en master om effekter av skogbruk?

Vi søker masterstudenter som er interessert i å studere de langsiktige effektene av det moderne skogbruket på det biologiske mangfoldet i jord og død ved, og hvordan funksjonene disse små økosystemtjenerne utfører påvirker karbonlagringsprosessene.

Flere forskjellige temaer er aktuelle – f.eks. nedbrytning, plante-insekt interaksjoner, estimering av rotbiomasse, biodiversitet av sopp og insekter, genetisk diversitet, barkebiller etc

Som masterstudent hos oss vil du samarbeide med andre studenter, doktorgradsstipendiater og erfarne forskere. Forslag på masteroppgaver ved NMBU finner du her.

Ønsker du å ta en master ved UiO? Ta kontakt med Håvard Kauserud, Inger Skrede eller Sundy Maurice.

Ønsker du å ta en master ved NMBU? Ta kontakt med Line Nybakken, Johan Asplund, Tone Birkemoe eller Anne Sverdrup-Thygeson.


Nåværende masterstudenter i prosjektet

Rebecca Biong (24)

Masterstudent i økologi ved NMBU, opprinnelig fra Hadeland. Har alltid vært veldig interessert i skogen, og betydningen den har både som habitat for mange arter og for oss mennesker. Skriver master i forbindelse med EcoForest med feltarbeid sommeren 2021. Fokus i masteroppgaven er å samle strøfall (nåler, blader ol.) fra trær og bakkevegetasjon, og se på hvordan dette bidrar til karbonlagring.  

Veiledere for Rebecca er Line Nybakken og Johan Asplund

Geneva Lish

Geneva er masterstudent i økologi ved NMBU. Hun er opprinnelig fra New York City og ble interessert i biodiversitet og bevaring knyttet til skog da hun arbeidet som frivillig i Central Park. Geneva vil undersøke forskjeller i insekters artsmangfold og artsammensetning mellom de to skogtypene i EcoForest.

Veiledere for Geneva Lish er Tone Birkemoe og Anne Sverdrup-Thygeson

Oda Jørgensen

Oda er masterstudent i naturforvaltning ved NMBU, opprinnelig fra Haugesund. Hun har alltid vært en aktiv bruker av naturen og er særlig opptatt av å ta vare på skogen og biomangfoldet som finnes der. Fokus i masteroppgaven blir å sammenligne insekters artsmangfold og artssammensetning i de to ulike skogtypene i EcoForest prosjektet.

Veiledere for Oda Jørgensen er Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe